Thuê Appliance Repair Professionals

 • Sửa chữa thiết bị
 • Bangladesh
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   akmshasan
Thuê   akmshasan

  akmshasan akmshasan

  Bangladesh $50 USD / giờ
  Cloud & Virtualization Professional
  Bangladesh
  2.0
  2 đánh giá 2 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I am technically-sophisticated professional with enormous experience & exposure in system administration, design & configuration on Windows and Linux platforms in data center, commissioning/De-commissioning H/W for HP, Dell, IBM, Cisco, HP, Cisco & Dell Blade servers & associated parts, administration and...
  I am technically-sophisticated professional with enormous experience & exposure in system administration, design & configuration on Windows and Linux platforms in data center, commissioning/De-commissioning H/W for HP, Dell, IBM, Cisco, HP, Cisco & Dell Blade servers & associated parts, administration and troubleshooting of virtual platform such as VMware and Microsoft Hyper-V. I have also working knowledge and experience on various cluster technologies such as Microsoft Failover Cluster, Microsoft NLB Cluster, Red Hat Cluster, HAProxy, Keepalived etc. I am well versed on various cloud technologies such as VMware vCloud, OpenStack, nextCloud, ownCloud etc. I am specialized on system administration, design, deployment and troubleshooting. ít hơn
 • Thuê akmshasan

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự