Thuê Dịch vụ audio Javascript WordPress Amazon Web Services Experts

 • Dịch vụ audio
 • Javascript
 • WordPress
 • Amazon Web Services
 • Barbados
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê mdsharifulhaque

  mdsharifulhaque

  Barbados $15 USD / hour
  JOOMLA,WORDPRESS,PHP,HTML5,CSS
  Barbados
  6.3
  146 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Over the last 7 years, I have developed a wide range of websites using HMTL5, CSS3, Joomla, Wordpress sites for startup companies and small businesses to large banks. My core competency lies in complete end-end management of a new website application development project, and I am seeking opportunities to build...
  Over the last 7 years, I have developed a wide range of websites using HMTL5, CSS3, Joomla, Wordpress sites for startup companies and small businesses to large banks. My core competency lies in complete end-end management of a new website application development project, and I am seeking opportunities to build websites from the ground up for you or your business. ít hơn
 • Thuê SebastianJones

  SebastianJones

  Barbados $20 USD / hour
  Web Development and E-commerce
  Barbados
  3.8
  2 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  A Web Developer with qualifications in E-commerce and Web Development and In computer science with a skill set ranging from SQL to HTML5, JQUERY, Web Design, MVCs, Python and Java Development and beyond.
  A Web Developer with qualifications in E-commerce and Web Development and In computer science with a skill set ranging from SQL to HTML5, JQUERY, Web Design, MVCs, Python and Java Development and beyond. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự