Thuê Phân tích Web Developers

 • Phân tích
 • HTML
 • Belarus
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê westdvina
  3.8
  18 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Hello, I successfully work in two domains: 1) Web development. Keywords: Django, Flask, REST API, Javascript, jQuery, Vue.js, Apache Solr, HTML/CSS ... 2)Microcontrollers. Keywords: C/C++, Arduino, drive, automation ...
  Hello, I successfully work in two domains: 1) Web development. Keywords: Django, Flask, REST API, Javascript, jQuery, Vue.js, Apache Solr, HTML/CSS ... 2)Microcontrollers. Keywords: C/C++, Arduino, drive, automation ... ít hơn
 • Thuê SQDESIGNER
  1.2
  1 Nhận xét $13 USD mỗi giờ
  Hello. My name is Ivan. I am engaged in development: - HTML - PHP - C# - CSS - PHP - MySQL - Photoshop - 3D My experience more than 4 years. Perfectly I know HTML+CSS+JS and C#. I have 2 years of experience of development of iOS and Android of appendices and games. I will be glad to cooperate!
  Hello. My name is Ivan. I am engaged in development: - HTML - PHP - C# - CSS - PHP - MySQL - Photoshop - 3D My experience more than 4 years. Perfectly I know HTML+CSS+JS and C#. I have 2 years of experience of development of iOS and Android of appendices and games. I will be glad to cooperate! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự