Thuê Recruiting Sales Tiếp thị qua Internet Viết quảng cáo Tìm kiếm qua mạng Excel Experts

 • Recruiting Sales
 • Tiếp thị qua Internet
 • Viết quảng cáo
 • Tìm kiếm qua mạng
 • Excel
 • Belarus
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê kunitsynartem

  kunitsynartem

  Belarus $10 USD / hour
  Web Scraping, web apps Specialist ( Python )
  Belarus
  3.9
  7 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I'm a self learner, and I'm constantly combining doing the best work for my clients, with learning and improving my skills. I've 2+ year experience in Python. I specialize in: - Web Scraping, Data extraction, Automated file downloading (as well as using ip-rotation and user-agent rotation) - Django/Flask web...
  I'm a self learner, and I'm constantly combining doing the best work for my clients, with learning and improving my skills. I've 2+ year experience in Python. I specialize in: - Web Scraping, Data extraction, Automated file downloading (as well as using ip-rotation and user-agent rotation) - Django/Flask web application development - Python programming - Selenium Webdriver (web automation, scraping) - HTML/CSS - processing of Excel / CSV / XML / JSON / PDF files... - MySQL, PosgreSQL Feel free to contact me with any questions or ideas. Thanks! Artsiom ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự