Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress User Interface / IA Designers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • Giao diện người dùng/IA
 • Belarus
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê akuntysh
  5.4
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Hi, my name is Alexei, I am specializing on developing trading software for the most popular trading platforms, such as MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, cTrader/cAlgo and TradingView. My skills are: - MQL4, MQL5, NinjaScript, C#, PineScript, Python My personal characteristics are: - Punctuality, accuracy,...
  Hi, my name is Alexei, I am specializing on developing trading software for the most popular trading platforms, such as MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, cTrader/cAlgo and TradingView. My skills are: - MQL4, MQL5, NinjaScript, C#, PineScript, Python My personal characteristics are: - Punctuality, accuracy, perseverance, perspicacity My education includes: - Bachelor degree at Economics - Master degree at Finances from St. Petersburg State University of Economics Trader, Metatrader, Meta trader, Metatrader4, Meta trader 4, MT4, Metatrader5, Meta trader 5, MT5, Ninja Trader, NinjaTrader, Ninjatrader7, Ninja Trader 7, NT7, Ninjatrader8, Ninja Trader 8, NT8, EA, Expert Advisor, Indicator, ForEx programmer, code an Indicator, code an EA, MQL4 Programmer, MQL 4 Programmer, MQL4, MQL 4, MQL5 Programmer, MQL 5 Programmer, MQL5, MQL 5, TradingView, Trading View, cTrader, cAlgo, cBot, PineScript, PineScript ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự