Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Thiết kế Âm thanh Dịch thuật Content Writers

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Thiết kế Âm thanh
 • Dịch thuật
 • Soạn thảo nội dung
 • Belgium
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê SilkeTL

  SilkeTL

  Belgium $6 USD / hour
  Native Dutch/ fluent English speaker/translator
  Belgium
  0.1
  1 Nhận xét $6 USD mỗi giờ
  I'm a native Dutch speaker who grew up with English basically. I'm very confident in my translations. It's very easy for me to translate English into Dutch since it's similar in many aspects. I'll also translate very fast and accurately. If you have any questions or suggestions feel free to message me. I wish to work...
  I'm a native Dutch speaker who grew up with English basically. I'm very confident in my translations. It's very easy for me to translate English into Dutch since it's similar in many aspects. I'll also translate very fast and accurately. If you have any questions or suggestions feel free to message me. I wish to work for you! Alistair Black ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự