Thuê .NET Developers

 • .NET
 • Belgium
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê jokanies
  4.0
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Hello! I have rich experiences in IoT/Bluetooth/Multimedia devices and iOS/Android/Windows/ Linux/MacOS app development, especially in the field of Wireless and Multimedia communication. My specialties are: • IoT prototyping • BLE/WiFi/LoRa/GPS communication • Firmware development/PCB Design • Embedded Linux •...
  Hello! I have rich experiences in IoT/Bluetooth/Multimedia devices and iOS/Android/Windows/ Linux/MacOS app development, especially in the field of Wireless and Multimedia communication. My specialties are: • IoT prototyping • BLE/WiFi/LoRa/GPS communication • Firmware development/PCB Design • Embedded Linux • Video/Audio encoding/streaming/transcoding My experiences are: • Bluetooth: nRF51822, nRF52832, nRF52840, DA14580, DA14583, DA14585, CC2541, CC2640, BLE112, BGM113, CSR8670 • Wi-Fi: ESP8266, ESP32 • MCU: PIC, STM32, MSP430 • Video/Audio Processor: Hi3516, Hi3518, Hi3519, VS1063, VS1005, ADSP, ADAU, SAM3816, SAM5704 • FPGA: Xilinx spartan-3E, spartan-6, Artix-7, Zynq-7 series • App: iOS/Android Bluetooth App, Video Encoding/Transcoding/Streaming • Video Codec: H.264/AVC, H.265/HEVC, VP8/VP9, MPEG2/MPEG4, VC1/WMV3 • Audio Codec: MPEG Audio, MP3, AAC, AC3, DTS, OGG • Protocol: RTP, RTSP, RTMP, MMS, MPEG DASH, HLS • Open Source: FFmpeg, VLC, MPlayer, x264, x265, Live555, OpenCV ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""