Thuê Recruiting Sales Tiếp thị qua Internet Viết quảng cáo MySQL Developers

 • Recruiting Sales
 • Tiếp thị qua Internet
 • Viết quảng cáo
 • MySQL
 • Belgium
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê jokanies
  4.8
  1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
  Hello! I have rich experiences in IoT/Bluetooth/Multimedia devices and iOS/Android/Windows/ Linux/MacOS app development, especially in the field of Wireless and Multimedia communication. My specialties are: • IoT prototyping • BLE/WiFi/LoRa/GPS communication • Firmware development/PCB Design • Embedded Linux •...
  Hello! I have rich experiences in IoT/Bluetooth/Multimedia devices and iOS/Android/Windows/ Linux/MacOS app development, especially in the field of Wireless and Multimedia communication. My specialties are: • IoT prototyping • BLE/WiFi/LoRa/GPS communication • Firmware development/PCB Design • Embedded Linux • Video/Audio encoding/streaming/transcoding My experiences are: • Bluetooth: nRF51822, nRF52832, nRF52840, DA14580, DA14583, DA14585, CC2541, CC2640, BLE112, BGM113, CSR8670 • Wi-Fi: ESP8266, ESP32 • MCU: PIC, ATMel, STM32, Raspberry pi • Video/Audio Processor: Hi3516, Hi3518, Hi3519, VS1063, VS1005, ADSP, ADAU, SAM3816, SAM5704 • App: iOS/Android Bluetooth App, Video Encoding/Transcoding/Streaming • Video Codec: H.264/AVC, H.265/HEVC, VP8/VP9, MPEG2/MPEG4, VC1/WMV3 • Audio Codec: MPEG Audio, MP3, AAC, AC3, DTS, OGG • Protocol: RTP, RTSP, RTMP, MMS, MPEG DASH, HLS, SIP, SDP • Open Source: FFmpeg, VLC, x264, x265, Live555, OpenCV ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự