Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS Web Hosting Experts

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • Web Hosting
 • Belgium
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê OussemaH
  2.7
  2 đánh giá $12 USD mỗi giờ
  I am a senior embedded systems engineer originally working in Set-Box firmware development team at STMicroeletronics. I am proficient in C/C++ both in embedded systems context and in desktop programming context. I have a good experience working with different micro-controllers (x86,STM32,MSP430,ARM CortexM, PIC, AVR)...
  I am a senior embedded systems engineer originally working in Set-Box firmware development team at STMicroeletronics. I am proficient in C/C++ both in embedded systems context and in desktop programming context. I have a good experience working with different micro-controllers (x86,STM32,MSP430,ARM CortexM, PIC, AVR) and different development platforms (Arduino, Launchpad, RabserryPi, BeagleBone, STM32 dev boards..) I prefer programming under Linux, but i can also program in windows environment. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự