Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính Windows Phone Javascript Thuật toán Arduino Windows Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Windows Phone
 • Javascript
 • Thuật toán
 • Arduino
 • Màn hình Windows
 • Benin
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Hire   samdagba
Hire   samdagba

  samdagba samdagba

  Benin $10 USD / hour
  Full Stack Web and Mobile Developer
  Benin
  3.0
  5 đánh giá 5 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I am an advanced Java/Kotlin developer, specialized in Android development, but also a very full-stack web developer. I work with technologies like React and Vue for the frontend; Node.js, Flask, Ruby on Rails and PHP for the backend. I am flexible in my working hours and I hope to meet the expectations you have for...
  I am an advanced Java/Kotlin developer, specialized in Android development, but also a very full-stack web developer. I work with technologies like React and Vue for the frontend; Node.js, Flask, Ruby on Rails and PHP for the backend. I am flexible in my working hours and I hope to meet the expectations you have for the projects that you will award me. ít hơn
 • Hire samdagba
 • Hire   madrojudi
Hire   madrojudi

  madrojudi madrojudi

  Benin $10 USD / hour
  C'est en bricolant qu'on devient expert
  Benin
  3.3
  6 đánh giá 6 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Disposant d'une licence en GEII et actuellement en cycle de master, j'ai créé mon entreprise ART CRAFTS expert en électricité générale et en informatique. Ma passion numéro 1 c'est mon Job : La programmation................ C'est en bricolant qu'on devient expert
  Disposant d'une licence en GEII et actuellement en cycle de master, j'ai créé mon entreprise ART CRAFTS expert en électricité générale et en informatique. Ma passion numéro 1 c'est mon Job : La programmation................ C'est en bricolant qu'on devient expert ít hơn
 • Hire madrojudi

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự