Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính Windows Phone Javascript Object Oriented Programming (OOP) PhoneGap Experts

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Windows Phone
 • Javascript
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • PhoneGap
 • Benin
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê samdagba

  samdagba

  Benin $10 USD / hour
  Full Stack Web and Mobile Developer
  Benin
  3.0
  5 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  I am an advanced Java/Kotlin developer, specialized in Android development, but also a very full-stack web developer. I work with technologies like React and Vue for the frontend; Node.js, Flask, Ruby on Rails and PHP for the backend. I am flexible in my working hours and I hope to meet the expectations you have for...
  I am an advanced Java/Kotlin developer, specialized in Android development, but also a very full-stack web developer. I work with technologies like React and Vue for the frontend; Node.js, Flask, Ruby on Rails and PHP for the backend. I am flexible in my working hours and I hope to meet the expectations you have for the projects that you will award me. ít hơn
 • Thuê madrojudi

  madrojudi

  Benin $10 USD / hour
  C'est en bricolant qu'on devient expert
  Benin
  3.3
  5 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Disposant d'une licence en GEII et actuellement en cycle de master, j'ai créé mon entreprise ART CRAFTS expert en électricité générale et en informatique. Ma passion numéro 1 c'est mon Job : La programmation................ C'est en bricolant qu'on devient expert
  Disposant d'une licence en GEII et actuellement en cycle de master, j'ai créé mon entreprise ART CRAFTS expert en électricité générale et en informatique. Ma passion numéro 1 c'est mon Job : La programmation................ C'est en bricolant qu'on devient expert ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự