Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Dịch vụ video Photoshop Logo Designers

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Dịch vụ video
 • Photoshop
 • Thiết kế logo
 • Bolivia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê jymnils2

  jymnils2

  Bolivia $10 USD / hour
  Engeneer Jym Nils Caballero
  Bolivia
  0.0
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Im looking for other ways to produce income for my family since my wife and me run our own bussines and it seems that i have a lot of time at my age ;D my past background as Computer Science engeneer + several degrees in computer related activities, like WEB desing and programing, Image procesing , upscaling, editing...
  Im looking for other ways to produce income for my family since my wife and me run our own bussines and it seems that i have a lot of time at my age ;D my past background as Computer Science engeneer + several degrees in computer related activities, like WEB desing and programing, Image procesing , upscaling, editing and my never ending desire to learn + my english + spanish languages will come handy to many customers in need for my expertise. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự