Thuê Thiết kế trang web PHP Dịch thuật .NET Developers

 • Thiết kế trang web
 • PHP
 • Dịch thuật
 • .NET
 • Bolivia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Thuê codemakerstar

  codemakerstar

  Bolivia $2 USD / hour
  Programmer
  Bolivia
  1.5
  1 Nhận xét $2 USD mỗi giờ
  System engineer Android platform development Dynamic applications Connect with webservices Databases
  System engineer Android platform development Dynamic applications Connect with webservices Databases ít hơn
 • Thuê ruebdario

  ruebdario

  Bolivia $23 USD / hour
  developer of software and software of analyst
  Bolivia
  1.2
  3 đánh giá $23 USD mỗi giờ
  I'm a proactive person I am one who works as a team I like to research about technology and I am always in constant self-learning to contribute to the company that requires my services I like to read article about technology, I practice soccer on weekends I'm doing English course
  I'm a proactive person I am one who works as a team I like to research about technology and I am always in constant self-learning to contribute to the company that requires my services I like to read article about technology, I practice soccer on weekends I'm doing English course ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự