Thuê Thiết kế trang web PHP Dịch thuật Joomla Developers

 • Thiết kế trang web
 • PHP
 • Dịch thuật
 • Joomla
 • Bolivia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê selopezr

  selopezr

  Bolivia $25 USD / hour
  Chemical Engineer, Quality Management Specialist, Excel VBA programmer, ENG-SPA Translator
  Bolivia
  2.1
  4 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hello! It'll be a pleasure to put my 17 years of professional experience to your service. I code VBA applications for Chemical Engineering, industrial processes, water treatment, quality management, medical science, multi level marketing and I also perform professional ENG-SPA-ENG translations in all these fields. I'm...
  Hello! It'll be a pleasure to put my 17 years of professional experience to your service. I code VBA applications for Chemical Engineering, industrial processes, water treatment, quality management, medical science, multi level marketing and I also perform professional ENG-SPA-ENG translations in all these fields. I'm glad to have found FREELANCER to contact custommers the world over! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự