Thuê Đánh máy Proofreaders

 • Đánh máy
 • Đọc bông
 • Bouvet Island
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê TerrinePotter

  TerrinePotter

  Bouvet Island $30 USD / hour
  English-Portuguese translator
  Bouvet Island
  2.5
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  > Native speaker of Brazilian Portuguese. > Specializations: IT (Information Security, Hardware and Software), Marketing, Localization > Certified translator of English and Spanish > Trados Studio 2015 > Article writing and proofreading in Brazilian Portuguese.
  > Native speaker of Brazilian Portuguese. > Specializations: IT (Information Security, Hardware and Software), Marketing, Localization > Certified translator of English and Spanish > Trados Studio 2015 > Article writing and proofreading in Brazilian Portuguese. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""