Thuê Windows Developers

 • Màn hình Windows
 • Bulgaria
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Online

 • Thuê stoqnovst
  2.1
  3 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  8+ years of experience developing applications with Microsoft Technologies: C#, .NET, MVC, WCF, WPF, Silverlight, SQL SERVER, Window Mobile, SSIS, SSRS, Umbraco CMS Delphi, FireBird, Microchip c18, x8
  8+ years of experience developing applications with Microsoft Technologies: C#, .NET, MVC, WCF, WPF, Silverlight, SQL SERVER, Window Mobile, SSIS, SSRS, Umbraco CMS Delphi, FireBird, Microchip c18, x8 ít hơn
 • Thuê roonex
  1.4
  1 Nhận xét $55 USD mỗi giờ
  Senior Web Developer - 10+ Years Experience Wordpress and Woocommerce PHP and Javascript/jQuery HTML5 / CSS Responsive Design CMS Templates, installations and customizations: Wordpress, Joomla and Typo3 Facebook Applications Quick work and excellent quality for low prices!
  Senior Web Developer - 10+ Years Experience Wordpress and Woocommerce PHP and Javascript/jQuery HTML5 / CSS Responsive Design CMS Templates, installations and customizations: Wordpress, Joomla and Typo3 Facebook Applications Quick work and excellent quality for low prices! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""