Thuê Đánh máy Tiếng Indonesia Anything Goes Assistants

 • Đánh máy
 • Tiếng Indonesia
 • Bất kì công việc gì
 • Cambodia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê rinabuoy13

  rinabuoy13

  Cambodia $55 USD / hour
  Data scientist, software developer and programmer
  Cambodia
  1.8
  1 Nhận xét $55 USD mỗi giờ
  1/-Experienced algorithm developer, data scientist, software developer and programmer who has solid knowledge and working experiences in energy industry. 2/-Have delivered multiple projects to satisfied clients. 3/-Looking for short-term and long-term work
  1/-Experienced algorithm developer, data scientist, software developer and programmer who has solid knowledge and working experiences in energy industry. 2/-Have delivered multiple projects to satisfied clients. 3/-Looking for short-term and long-term work ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự