Thuê Internet Marketing Specialists

 • Tiếp thị qua Internet
 • Cambodia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   rinabuoy13
Thuê   rinabuoy13

  rinabuoy13 rinabuoy13

  Cambodia $55 USD / giờ
  Data scientist and machine learning eng.
  Cambodia
  3.2
  7 đánh giá 7 đánh giá $55 USD mỗi giờ
  1/-Experienced algorithm developer, data scientist, software developer and programmer who has solid knowledge and working experiences in energy industry. 2/-Have delivered multiple projects to satisfied clients. 3/-Looking for short-term and long-term work 4/- Deep learning expert with deep learning nanodegree...
  1/-Experienced algorithm developer, data scientist, software developer and programmer who has solid knowledge and working experiences in energy industry. 2/-Have delivered multiple projects to satisfied clients. 3/-Looking for short-term and long-term work 4/- Deep learning expert with deep learning nanodegree (Udacity) ít hơn
 • Thuê rinabuoy13

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự