Thuê Javascript PHP .NET C Programmers

 • Javascript
 • PHP
 • .NET
 • Lập trình C
 • Cambodia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê bestw77078

  bestw77078

  Cambodia $34 USD / hour
  A TO Z FULL STACK EXPERT FREELANCER (AI-AR-ML-NLU)
  Cambodia
  5.2
  25 đánh giá $34 USD mỗi giờ
  Hello :) FULL STACK EXPERT FOR A TO Z SOLUTION. ✪ Web Technologies (Front & Backend & Rest Api) − JavaScript/TypeScript (React, Angular 7, 8 +, Vue, Node, Express, Electron.) − PHP (Codeigniter, Laravel, Zend, Django) − HTML/CSS /SASS/LESS − CMS (Wordpress, Magento, Prestashop) − Shopify, eCommerce,...
  Hello :) FULL STACK EXPERT FOR A TO Z SOLUTION. ✪ Web Technologies (Front & Backend & Rest Api) − JavaScript/TypeScript (React, Angular 7, 8 +, Vue, Node, Express, Electron.) − PHP (Codeigniter, Laravel, Zend, Django) − HTML/CSS /SASS/LESS − CMS (Wordpress, Magento, Prestashop) − Shopify, eCommerce, Woocommerce Development ✪ Mobile Technologies − Native And Hybrid App Development − Ionic, React native, Flutter, Native Script ✪ Business Intelligence − AI(Image Search), AR, ML, NLU Service Implement − Face Expression & Object Detection & Counting − Python, R-CNN, TensorFlow, Keras, OpenCv ✪ Desktop Technologies − Programming Languages: C++, C#, Java, Lua, QT − Platforms: Mac OSX, Windows, Linux ✪ Database (Design & Migration) − MySQL, SQL Server, MongoDB/PostgreSQL, AWS Redshift/DynamoDB, OracleDB ✪ Third Party & Open Source Integration − Payment Gateway, API, Open Source Integration ✪ Web Scraping And Data Analysis − Scrapping Data, Exporting and Saving To DB. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự