Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Financial Analysts

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Cameroon
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê alicewatio
  2.0
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  Passionnée par le développement d'application en géneral et par le développement d'application Web en particulier, j'ai des solides connaissances en HTML5, PHP5, CSS3, JS (JQUERY), MySQL, Ajax, Angular , J2EE. J'utilise le framework MVC Laravel pour PHP et Spring MVC pour JAVA. Je suis disponible pour réaliser...
  Passionnée par le développement d'application en géneral et par le développement d'application Web en particulier, j'ai des solides connaissances en HTML5, PHP5, CSS3, JS (JQUERY), MySQL, Ajax, Angular , J2EE. J'utilise le framework MVC Laravel pour PHP et Spring MVC pour JAVA. Je suis disponible pour réaliser vos projets. Passionate by application development in general and in particular the development of Web application , I have strong knowledges in HTML5, PHP 5 , CSS3 , JS ( JQUERY ) , MySQL, Ajax, Angular, J2EE. I use the MVC framework Laravel for PHP and Spring MVC for JAVA I am available to work on your project. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự