Thuê WPF .NET HTML Xử lý email Tìm kiếm qua mạng Sketching Javascript Developers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • Xử lý email
 • Tìm kiếm qua mạng
 • Sketching
 • Javascript
 • Cape Verde
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   matiasdesousa
Hire   matiasdesousa

  matiasdesousa matiasdesousa

  Cape Verde $15 USD / hour
  Web developer, IT specialist and virtual assistant
  Cape Verde
  0.9
  2 đánh giá 2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I'm a programmer and web developer with knowledge of both software and hardware. Support and problem solving come as second nature. Work with: HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery; PHP; SQL; Bootstrap; WordPress; Yii Framework; CMS Tools; Windows; Always give my best to deliver great results and build a trustworthy...
  I'm a programmer and web developer with knowledge of both software and hardware. Support and problem solving come as second nature. Work with: HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery; PHP; SQL; Bootstrap; WordPress; Yii Framework; CMS Tools; Windows; Always give my best to deliver great results and build a trustworthy reputation. ít hơn
 • Hire matiasdesousa

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự