Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video After Effects Đồ họa chuyển động Viết diễn văn Animators

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • After Effects
 • Đồ họa chuyển động
 • Viết diễn văn
 • Sản xuất hoạt họa
 • Chile
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê MeTaLMang4

  MeTaLMang4

  Chile $12 USD / hour
  Digital Illustration, Character Design, Concept Ar
  Chile
  3.1
  4 đánh giá $12 USD mỗi giờ
  I am professional freelancer based in Chile. I am specialised on Illustrations Digital Art, illustrations for video games, card games, book and comic. Adobe Photoshop Adobe Illustrator Clip Studio 3ds Max
  I am professional freelancer based in Chile. I am specialised on Illustrations Digital Art, illustrations for video games, card games, book and comic. Adobe Photoshop Adobe Illustrator Clip Studio 3ds Max ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự