Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Thiết kế Âm thanh Dịch thuật Word Experts

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Thiết kế Âm thanh
 • Dịch thuật
 • Word
 • Chile
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê Jannof

  Jannof

  Chile $40 USD / hour
  Sound design - Music - Audio production
  Chile
  2.2
  2 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  I am a professional musician with more than 8 years of experience as a guitarist, composer, arranger, sound designer and pre/post audio production. I am the founder and the owner of Noff Sound a music studio fully equipped. This is a list of that I can provide: -Composing, Recording & Arranging Music -Audio...
  I am a professional musician with more than 8 years of experience as a guitarist, composer, arranger, sound designer and pre/post audio production. I am the founder and the owner of Noff Sound a music studio fully equipped. This is a list of that I can provide: -Composing, Recording & Arranging Music -Audio Production - Editing, Mixing & Mastering -Professional Sound Design for Video and Animation -Guitar Services Feel free to contact me for any questions!! Greettings! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự