Thuê Dịch vụ audio Kỹ thuật Video Dịch vụ video Maya Animators

 • Dịch vụ audio
 • Kỹ thuật Video
 • Dịch vụ video
 • Maya
 • Chile
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê arismendi1q84
  1.0
  1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ
  Realizadora audiovisual. Presto servicios de montaje, desde corporativos y redes sociales hasta montaje cinematográfico. Edición de fotografías y producción general. I am an audiovisual communicator. I love video editing, from corporate and social media oriented videos, to full cinema editing. I also do photography...
  Realizadora audiovisual. Presto servicios de montaje, desde corporativos y redes sociales hasta montaje cinematográfico. Edición de fotografías y producción general. I am an audiovisual communicator. I love video editing, from corporate and social media oriented videos, to full cinema editing. I also do photography retouches and editing. I do general production too. Speak Spanish and English fluently, also I speak basic French. ít hơn
 • Thuê MeTaLMang4
  1.2
  1 Nhận xét $12 USD mỗi giờ
  I am professional freelancer based in Chile. I am specialised on Illustrations Digital Art, illustrations for video games, card games, book and comic. Adobe Photoshop Adobe Illustrator Clip Studio 3ds Max
  I am professional freelancer based in Chile. I am specialised on Illustrations Digital Art, illustrations for video games, card games, book and comic. Adobe Photoshop Adobe Illustrator Clip Studio 3ds Max ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự