Thuê Dịch thuật Ghostwriting Viết lại bài báo Transcribers

 • Dịch thuật
 • Ghostwriting
 • Viết lại bài báo
 • Chép lời
 • Chile
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê guevaracoram3

  guevaracoram3

  Chile $9 USD / hour
  Biologo
  Chile
  1.0
  1 Nhận xét $9 USD mỗi giờ
  Biologist with experience writing scientific articles, design and development research projects. High quality and experience in statistical analysis, scientific research, final reports, translation to Spanish or English language. Data analysis and presentation analysis. Biologa con experiencia en redacción, diseño y...
  Biologist with experience writing scientific articles, design and development research projects. High quality and experience in statistical analysis, scientific research, final reports, translation to Spanish or English language. Data analysis and presentation analysis. Biologa con experiencia en redacción, diseño y analisis de proyectos de investigación. Del mismo modo con alta experiencia en escritura de articulos cientificos, analisis estadísticos de datos, redaccion de informes finales, tesis y trabajos universitarios, asi como de traducción al idioma ingles. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự