Thuê Adobe Flash Photoshop .NET CSS AJAX Lập trình C++ Web Scraping Specialists - Trang 5

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • CSS
 • AJAX
 • Lập trình C++
 • Web Scraping
 • China
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 150 results
 • Thuê alexsun1222

  alexsun1222

  China
  $30 USD / hour
  Creative & Full Stack Developer
  China
  5.1
  9 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Dear Client I'm a hardworking, self-directed, multi-disciplined developer with a tech and creative background. Front End I've developed for Website, Mobile and Desktop Apps with beauty UI/UX and the Client-Oriented and Detail-Oriented. My focus is providing a creative perspective along with top-notch client...
  Dear Client I'm a hardworking, self-directed, multi-disciplined developer with a tech and creative background. Front End I've developed for Website, Mobile and Desktop Apps with beauty UI/UX and the Client-Oriented and Detail-Oriented. My focus is providing a creative perspective along with top-notch client service, delightful user experiences and high quality, clean code. Back End/Server I've worked for seven years creating Rest APIs, Server Administration, DB Creating/Management. Skills & Experience JavaScript/TS/ES6/PHP Angular, React, Node, Symfony, Laravel, ROR Navtive Mobile Swift, Objective-C, Java, Kotlin C# Xamarin Forms&Native, ASP.NET, .Net Database MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQLLite Server GCP, AWS, Godaddy, Heroku, Digital Ocean My work is freelance, but I am also part of an Information Solutions company based in China for larger scale projects (platform migrations, applications development, business process solutions). ít hơn
 • Thuê coronajames

  coronajames

  China
  $30 USD / hour
  Full-Stack Developer
  China
  5.1
  21 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  I am an experienced full stack Web/Mobile developer, looking for exciting projects and new opportunities. Over the last 8+ years, I have worked in all kinds of projects and I am able to build a web application from scratch very fast and with great efficiency or continue working on existing code with ease. Finally...
  I am an experienced full stack Web/Mobile developer, looking for exciting projects and new opportunities. Over the last 8+ years, I have worked in all kinds of projects and I am able to build a web application from scratch very fast and with great efficiency or continue working on existing code with ease. Finally but not least, my ultimate goal is to satisfy clients, deliver quality work and always on time. So if you have an exciting project and looking for a skillful developer, drop me a message and we will start working on your project asap. SKILL o Back-end (Core PHP/Laravel/NodeJS/ROR/Django/Flask) o Front-end(ReactJS, VueJS, Angular, TypeScript) o DB (MySQL, Oracle, Mongo, Firebase) o HTML5 / XHTML / CSS3 / Javascript/Bootstrap o Wordpress / Magento / Opencart / Joomla / Drupal / Shopify o IOS/Android (React-Native) o Restful API/GraphQL o Responsible communication for each day(24/7 online). o 6 months Free bug fixing and maintenance Best Regards ít hơn
 • Thuê polite90

  polite90

  China
  $20 USD / hour
  Senior Windows and Mobile Developer
  China
  3.1
  4 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I have rich experience for 10 years Rich C/C++/C# developing experience with MS VisualStudio (Special MFC/WPF) Strong experiences with Java development, debugging and test driven development Rich experiences with Database such as MySQL, MS SQL and SQLite. MVC framework experience such as JSP, Spring. PHP developing...
  I have rich experience for 10 years Rich C/C++/C# developing experience with MS VisualStudio (Special MFC/WPF) Strong experiences with Java development, debugging and test driven development Rich experiences with Database such as MySQL, MS SQL and SQLite. MVC framework experience such as JSP, Spring. PHP developing using framework such as codeigniter. Interact with JSON, XML Perfect Version Management experiences with SVN or GIT. Prior experience with Web/RESTful Services. Android Native Flutter, Xamarin, React Native fast and beautiful app design and build GUI Machine Learning - Python, Tensor Electron and Nodejs matlab Image Processing using OpenCV JSP, PHP I will do my best to satisfy the client's request. ít hơn
 • Thuê JInri012

  JInri012

  China
  $40 USD / hour
  Full stack/Mobile app Experts
  China
  4.3
  6 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  Thank you for your visiting in our profile. We have full experience in developing Web site design and mobile app. ***___We have a good skill set in MERN stack and Laravel__*** - server-side frameworks Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Java Spring, Django, Flask, Node JS, Express JS -...
  Thank you for your visiting in our profile. We have full experience in developing Web site design and mobile app. ***___We have a good skill set in MERN stack and Laravel__*** - server-side frameworks Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Java Spring, Django, Flask, Node JS, Express JS - client-side frameworks & library Vue JS, Angular JS 7,8, React JS - Mobile native Android SDK, iOS Cocoa Touch framework - Mobile hybrid React-native, Xamarin, Flutter - Languages C/Cpp, Java, C#, Swift, Objective-C, PHP, Javascript, Html, Css/Scss, Blade - Other skills Flask, Django, Machine Learning, Deep Learning, Big Data To gain some confidence, you can have a look at few of our portfolio items here: -http://amcsignpost.net/ -http://lazybed.com.au/ -http://www.la-maison-chic.co.uk/ -http://www.wheel-shark.com/ -http://www.documentservices.ca/ -http://cmplus.com.au/ -http://magnatraining.com/ Best regards! ít hơn
 • Thuê MasterAll999

  MasterAll999

  China
  $30 USD / hour
  Game & AR / VR & Mobile Development Team
  China
  2.8
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Thanks for looking our profile ! We are talented development Team having over 5 years experience. We are trying to do our best to give the happy results for our customers. ♛ Skills ♛ - Game & AR/VR & Kinect Unity & UE4 & Roblox Developer - Android, iPhone, Xcode, Swift, C/C++, C#, Java, Lua - 2D...
  Thanks for looking our profile ! We are talented development Team having over 5 years experience. We are trying to do our best to give the happy results for our customers. ♛ Skills ♛ - Game & AR/VR & Kinect Unity & UE4 & Roblox Developer - Android, iPhone, Xcode, Swift, C/C++, C#, Java, Lua - 2D UI/UX, 3D Modeling, Animation, etc - Admin Panel, Backend API, My SQL, DB We want to give the very good results to our customers. We have full time, full stack and full experience. We love working people whom share this passion and creativity. We are honest, innovative and creative. We always believe in ourself and can always create something new and poetic. If you believe us and give us your project, I will do my best for your project with the fast speed and the best quality. Regards~ ít hơn
 • Thuê grape1104

  grape1104

  China
  $15 USD / hour
  React | Angular | Vue | Full-Stack Developer
  China
  0.0
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  I am an experienced Angular | React | Vue developer, looking for exciting projects and new opportunities. Expert Web Front-End Developer ready to take on your project. You deserve a website that is built with security, responsiveness, functionality, and efficiency in mind. Over the last 10+ years, I have worked in all...
  I am an experienced Angular | React | Vue developer, looking for exciting projects and new opportunities. Expert Web Front-End Developer ready to take on your project. You deserve a website that is built with security, responsiveness, functionality, and efficiency in mind. Over the last 10+ years, I have worked in all kinds of projects and I am able to build a web application from scratch very fast and with great efficiency or continue working on existing code with ease. SKILL o Back-end (NodeJS/Python & Django/Core PHP/Laravel/Symfony) o Front-end(ReactJS/Redux, VueJS/Vuex/NuxtJS, AngularJS, Angular/Ngrx) o DB (MySQL, Oracle, MongoDB, Firebase) o HTML5 / XHTML / CSS3 / Javascript/Bootstrap o Responsible communication for each day(24/7 online). o UnitTesting (Mocha, Chai, Jest, Puppeteer-Jest, Phantom) o 2 months Free bug fixing and maintenance I look forward to taking on your project and building you a site you are proud of. ít hơn
 • Thuê superwanchiu

  superwanchiu

  China
  $30 USD / hour
  ✔ Professional Mean stack developer
  China
  6.5
  75 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  ♲- My Main Skills -♲ 1) Front end (JS FrameWorks) - Angular JS , Ionic APP - Vue JS - React JS , React Native - D3.JS 2) Wordpress & Shopify - WORDPRESS - WOOCOMMERCE - SHOPIFY - BIGCOMMERCE - SQUARESPACE - WIX 3) Python and PHP Frameworks - Django - Laravel ...
  ♲- My Main Skills -♲ 1) Front end (JS FrameWorks) - Angular JS , Ionic APP - Vue JS - React JS , React Native - D3.JS 2) Wordpress & Shopify - WORDPRESS - WOOCOMMERCE - SHOPIFY - BIGCOMMERCE - SQUARESPACE - WIX 3) Python and PHP Frameworks - Django - Laravel - OS-CLASS 4) Back end - PHP - Python - Node JS - Cake PHP - Smart PHP - Symfony PHP - Yii - Ruby On Rails 5) Others - CSS - JAVA-SCRIPT - JQUERY - BOOTSTRAP - HTML - HTML5 - MYSQL - Web Scraping. - Ionic App development - API development - GraphQL - Mongo DB - Sqlite - XML - Microsoft excel-macro - Leaflet.js ít hơn
 • Thuê fanstar1996

  fanstar1996

  China
  $30 USD / hour
  C#,Android ,Moblie,Web Developer
  China
  2.9
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I have been in the information technology sector for a long time. In particular, he has developed a lot of projects related to mobile, C #, web, and SQL. Came in to make allowance from freelancer.
  I have been in the information technology sector for a long time. In particular, he has developed a lot of projects related to mobile, C #, web, and SQL. Came in to make allowance from freelancer. ít hơn
 • Thuê Terry0606

  Terry0606

  China
  $30 USD / hour
  Professional Experienced Web Developer & Linguist
  China
  3.7
  4 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Dear Client. I am very glad to introduce myself and to show you everything about myself. After graduating from 2 universities, for the last 5 years, I’ve experienced many different web projects and in that period my skills and experiences have only continued to higher up. My top skills are mainly web-related skills...
  Dear Client. I am very glad to introduce myself and to show you everything about myself. After graduating from 2 universities, for the last 5 years, I’ve experienced many different web projects and in that period my skills and experiences have only continued to higher up. My top skills are mainly web-related skills such as: 1. Front-end - Angular, React(Redux) js, Vue js - Node js, Express js - Core HTML, CSS, Bootstrap, Javascript 2. Back-end - Laravel, PHP, Python, Zend, Codeigniter 3. CMS Framework - WordPress 4. Database Control - MySql, MongoDB, Graph Database(Neo4j) 5. Android Development 6. Language I am a multilingual English speaker and writer and those projects related to typing or writing can be one of my featured projects. I will provide you with the most satisfying projects as a result of my painstaking and nightless efforts. The clients who provide correct requirements are all my teachers and I can give them what they want in their suggested time. Thank you. Good luck. ít hơn
 • Thuê okzhang321

  okzhang321

  China
  $30 USD / hour
  iPhone/Android Developer
  China
  5.3
  40 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  ☆☆☆ Welcome to my portfolio ☆☆☆ I have been developing and serving ★ iPhone and Android products that suit customer's needs, hobbies, and tastes. I have built up high-tech technologies such as ★ Artificial Intelligence ★ VR/AR/MR ★ Cloud Computing to provide a convenient environment for customers, and also...
  ☆☆☆ Welcome to my portfolio ☆☆☆ I have been developing and serving ★ iPhone and Android products that suit customer's needs, hobbies, and tastes. I have built up high-tech technologies such as ★ Artificial Intelligence ★ VR/AR/MR ★ Cloud Computing to provide a convenient environment for customers, and also support various services such as ★ CMS ★ MEAN/MERN ★ VPN It is the first and foremost philosophy for me to ensure the convenience of customers and to meet their needs. I offer <★day and night★> service to welcome customers at any time and provide bug fixes and maintenance <★free of charge★>. As an iPhone/Android developer with 7 years of experience, I have a lot of experience and development assets. And I have six specialists who have deep knowledge in different fields, and we can carry out a <★large scale projects★>. Please refer to the following for details. https://mega.nz/#!buRRhSDT!NLf3JhjAuaQn8bI4M7PNCo_rFWqtbNYgHUTOVADKGS8 ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự