Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 XML Quản lý website Thiết kế đồ họa Thiết kế trang web PHP Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • XML
 • Quản lý website
 • Thiết kế đồ họa
 • Thiết kế trang web
 • PHP
 • Congo
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê myworld0213

  myworld0213

  Congo $50 USD / hour
  Your Success is like my Success!!!
  Congo
  1.0
  1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
  Dear all clients of freelancer.com I am a senior web&mobile app developer. As you can see, I am a new dev on here. My goal is to make my client be satisfied with my high quality works. Clients and freelancers are all have great dreams of success. These are depended from each other to be achieved. My dream is that...
  Dear all clients of freelancer.com I am a senior web&mobile app developer. As you can see, I am a new dev on here. My goal is to make my client be satisfied with my high quality works. Clients and freelancers are all have great dreams of success. These are depended from each other to be achieved. My dream is that give helps all dreams of all my clients to come true. My experiences: web programming - over 4 years mobile programming - 3 years My services: - backend: PHP, NodeJS, ExpressJS - frontend: HTML5, CSS3, jQuery, Javascript, Bootstrap3.0+ - ecommerce platform: WordPress, Shopify, Prestashop - ecommerce frontend: AngularJS, ReactJS - php frameworks: Laravel, CodeIgniter - mobile language: o hybrid: Ionic framework o cross-platforms: Flutter(Dart), React-Native - database: MySql, MongoDB ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Các kĩ năng yêu cầu

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự