Thuê WPF .NET HTML Xử lý email Tìm kiếm qua mạng Sketching Javascript Developers

 • WPF
 • .NET
 • HTML
 • Xử lý email
 • Tìm kiếm qua mạng
 • Sketching
 • Javascript
 • Congo
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   myworld0213
Hire   myworld0213

  myworld0213 myworld0213

  Congo $30 USD / hour
  Your Success is like my Success!!!
  Congo
  1.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Dear all clients of freelancer.com I am a senior web&mobile app developer. As you can see, I am a new dev on here. My goal is to make my client be satisfied with my high quality works. Clients and freelancers are all have great dreams of success. These are depended from each other to be achieved. My dream is that...
  Dear all clients of freelancer.com I am a senior web&mobile app developer. As you can see, I am a new dev on here. My goal is to make my client be satisfied with my high quality works. Clients and freelancers are all have great dreams of success. These are depended from each other to be achieved. My dream is that give helps all dreams of all my clients to come true. My experiences: web programming - over 4 years mobile programming - 3 years My services: - backend: PHP, NodeJS, ExpressJS - frontend: HTML5, CSS3, jQuery, Javascript, Bootstrap3.0+ - ecommerce platform: WordPress, Shopify, Prestashop - ecommerce frontend: AngularJS, ReactJS - php frameworks: Laravel, CodeIgniter - mobile language: o hybrid: Ionic framework o cross-platforms: Flutter(Dart), React-Native - database: MySql, MongoDB ít hơn
 • Hire myworld0213

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự