Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 Kiến trúc phần mềm Thiết kế đồ họa Photoshop MySQL Giao diện người dùng/IA Illustrators

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • Kiến trúc phần mềm
 • Thiết kế đồ họa
 • Photoshop
 • MySQL
 • Giao diện người dùng/IA
 • Illustrator
 • Costa Rica
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê judgemel

  judgemel

  Costa Rica $11 USD / hour
  Skilled with all kinds of us of the English language and related applications as well as Ebook and D
  Costa Rica
  3.9
  10 đánh giá $11 USD mỗi giờ
  A Native US/Canadian English Speaker/Writer I am a novelist and short story writer in different genres as well as an experienced ghostwriter. I have extensive experience with proofreading and editing and ebook/book publishing. As well, I have a graphic design background and am skilled in Photoshop and various DTP...
  A Native US/Canadian English Speaker/Writer I am a novelist and short story writer in different genres as well as an experienced ghostwriter. I have extensive experience with proofreading and editing and ebook/book publishing. As well, I have a graphic design background and am skilled in Photoshop and various DTP programs. I am also an expert transcriber of english with a capability of handling strongly accented English. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự