Thuê Javascript Software Architecture Developers

 • Javascript
 • Kiến trúc phần mềm
 • Cote D'Ivoire
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê stephhw01

  stephhw01

  Cote D'Ivoire $20 USD / hour
  Passionate programmer
  Cote D'Ivoire
  6.2
  45 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I'm your IT guy if you're looking for a skilled programmer passionate about work who never gives up on ptojects.. My practical knowledge include PHP, Python, Javascript, C#, C/C++, etc...
  I'm your IT guy if you're looking for a skilled programmer passionate about work who never gives up on ptojects.. My practical knowledge include PHP, Python, Javascript, C#, C/C++, etc... ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự