Thuê ASP Developers

 • ASP
 • Croatia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   teoknezevi
Thuê   teoknezevi

  teoknezevi teoknezevi

  Croatia $25 USD / giờ
  Javascript / frontend developer
  Croatia
  3.1
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  Currently, I am in the top 0.02% of users on freelancer. I am working in IT for the past 7 years, most of that work is based on the web. I have great knowledge of HTML, CSS, JS and it's frameworks ( Angular, vue.js, React, node.js ). Don't hesitate to contact me at any time.
  Currently, I am in the top 0.02% of users on freelancer. I am working in IT for the past 7 years, most of that work is based on the web. I have great knowledge of HTML, CSS, JS and it's frameworks ( Angular, vue.js, React, node.js ). Don't hesitate to contact me at any time. ít hơn
 • Thuê teoknezevi

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự