Thuê PHP Developers

 • PHP
 • Croatia
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

 • Thuê andrejnadilo
  2.9
  1 đánh giá $19 USD mỗi giờ
  Hi, I'm a software developer. I mostly do Java for desktop and web, design databases and data models, and solve software problems in general. I like doing GUIs too. Check my portfolio and feel free to contact me for more info.
  Hi, I'm a software developer. I mostly do Java for desktop and web, design databases and data models, and solve software problems in general. I like doing GUIs too. Check my portfolio and feel free to contact me for more info. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""