Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 XML PSD to HTML Developers

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • XML
 • PSD to HTML
 • Cuba
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê charles890123
  1.0
  1 Nhận xét $8 USD mỗi giờ
  Hello. I am a web developer with several years of experience on the development of custom solutions working with PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap, React.js. I have experience also in the custom developemt of plugins and themes for the WordPress CMS and extensions/modules for the Divi theme of...
  Hello. I am a web developer with several years of experience on the development of custom solutions working with PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap, React.js. I have experience also in the custom developemt of plugins and themes for the WordPress CMS and extensions/modules for the Divi theme of Elegant Themes. ít hơn
 • Thuê uyeya
  2.4
  2 đánh giá $22 USD mỗi giờ
  I am a web development enthusiast, focused on Python/Django and javascript/jQuery. I am very professional and responsible with my work.
  I am a web development enthusiast, focused on Python/Django and javascript/jQuery. I am very professional and responsible with my work. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự