Thuê FL Studio GarageBand Sản xuất video Animators

 • FL Studio
 • GarageBand
 • Sản xuất video
 • Sản xuất hoạt họa
 • Czech Republic
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   monmanrichard
Hire   monmanrichard

  monmanrichard monmanrichard

  Czech Republic $25 USD / hour
  Graphic designer, video editor, post-production
  Czech Republic
  4.2
  2 đánh giá 2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  I am a talented and experienced video editor and graphic designer looking to be hired. I have many years of experience working in various facets like logo design (Adobe products family) and video postproduction with Final Cut Pro X and Apple Motion. You can count on me for your profitability as I will substantially...
  I am a talented and experienced video editor and graphic designer looking to be hired. I have many years of experience working in various facets like logo design (Adobe products family) and video postproduction with Final Cut Pro X and Apple Motion. You can count on me for your profitability as I will substantially contribute to your company's growth if employed. ít hơn
 • Hire monmanrichard

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự