Thuê Web Scraping Tiếp thị qua Internet Nghiên cứu Translators

 • Web Scraping
 • Tiếp thị qua Internet
 • Nghiên cứu
 • Dịch thuật
 • Denmark
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê RunaB
  4.9
  9 đánh giá $17 USD mỗi giờ
  I am a Danish native speaker and have an MSc in International Marketing. My experience includes online marketing and sales, with a focus on copywriting and translation that takes SEO into account. My work has always been multilingual as I speak fluent English and Norwegian as well as Danish.
  I am a Danish native speaker and have an MSc in International Marketing. My experience includes online marketing and sales, with a focus on copywriting and translation that takes SEO into account. My work has always been multilingual as I speak fluent English and Norwegian as well as Danish. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự