Thuê Javascript C# Programmers

 • Javascript
 • Lập trình C#
 • Dominican Republic
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê merlimejia

  merlimejia

  Dominican Republic $5 USD / hour
  React.js / Node.js / Flutter / Full Stack Dev
  Dominican Republic
  1.2
  2 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  Writting code since 16 years old. I define myself as a perfectionist who is always looking for the way my code runs on O(log n) Web Technologies: FRONT-END: -HTML -CSS -JAVASCRIPT -JQUERRY -BOOTSTRAP -REACT.JS -REDUX -MATERIALIZECSS -SEMANTIC UI -ANT-DESIGN -MATERIAL UI BACK-END: -NODEJS -SQL...
  Writting code since 16 years old. I define myself as a perfectionist who is always looking for the way my code runs on O(log n) Web Technologies: FRONT-END: -HTML -CSS -JAVASCRIPT -JQUERRY -BOOTSTRAP -REACT.JS -REDUX -MATERIALIZECSS -SEMANTIC UI -ANT-DESIGN -MATERIAL UI BACK-END: -NODEJS -SQL SEVER -MYSQL -MONGO DB -FIREBASE Programming languages: - Java - JavaScript - Dart - C# Business Intelligence: - Reporting Services - Integration Services - Analysis Services Extra knowledge: - Video Games development in Unity3d - Adobe applications (Illustrator, Photoshop, Animate, ETC.) - Android Studio. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự