Thuê Python Năng lượng Linux Developers

 • Python
 • Năng lượng
 • Linux
 • Ecuador
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê JoshIdeas
  1.7
  1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
  Developed Android games, QuickBooks and BookingPal API integrations to name a few. Experience with PHP, e-commerce websites, Java, Drupal, MySQL, PouchDB, CouchDB, Ubuntu Server, Plesk, Vesta CP, WordPress, and Shopify. I also have a web hosting business where I provide professional support for WordPress and Drupal...
  Developed Android games, QuickBooks and BookingPal API integrations to name a few. Experience with PHP, e-commerce websites, Java, Drupal, MySQL, PouchDB, CouchDB, Ubuntu Server, Plesk, Vesta CP, WordPress, and Shopify. I also have a web hosting business where I provide professional support for WordPress and Drupal websites. I can provide work experience and references from clients on and off of Freelancer. Search for my Drupal module project released to the public named JI QuickBooks. It syncs Drupal Commerce/Ubercart transactions to QuickBooks Online. Born in the United States but live in Quito, Ecuador. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự