Thuê Python Kĩ thuật cơ khí Engineers

 • Python
 • Kĩ thuật cơ khí
 • Kĩ thuật
 • Ecuador
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê user2690
  1.0
  1 Nhận xét $6 USD mỗi giờ
  Hola, Me gusta mucho programar, investigar y aceptar retos relacionados con las tecnologías. Soy muy responsable Tengo un nivel de conocimiento intermedio en las siguientes tecnologías: PHP, JAVA, Apache Cordova, JQuery, CSS3 CMS: un poco WordPress ( Blogger) Android: Básico Bases de Datos: MySQL , PostgreSQL EXCEL...
  Hola, Me gusta mucho programar, investigar y aceptar retos relacionados con las tecnologías. Soy muy responsable Tengo un nivel de conocimiento intermedio en las siguientes tecnologías: PHP, JAVA, Apache Cordova, JQuery, CSS3 CMS: un poco WordPress ( Blogger) Android: Básico Bases de Datos: MySQL , PostgreSQL EXCEL y ACCESS Puedo leer documentación técnica de API'S en Inglés. También traducir pequeños textos. Hi, I love to program , I have a middle knowlegde in PHP, JQUERY/JAVASCRIPT, JSON FORMAT, CSS3, MYSQL, APACHE CORDOVA, EXCEL AND ACCESS I also have a minor knowlegde in IONIC , JAVA FOR ANDROID , WORDPRESS. If you work with another technology I could read and learn I'm not fluent in English, but I can read documentation from different API's Feel free to contact me ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự