Thuê Spanish Translators

 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Ecuador
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê darios1
  1.4
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Some college in Physics, Math, Italian certificate, basic Java and data analysis with Python, c6e1faff3cSpanish4d410236c2 (native) and English. I can teach too. I have some web pages. I like to programming. I wanna
  Some college in Physics, Math, Italian certificate, basic Java and data analysis with Python, Spanish (native) and English. I can teach too. I have some web pages. I like to programming. I wanna freelancing, and I will put all my time just to complete the projects. Certificates in different levels of Physics, like basic Mechanics or Quantum Mechanics. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""