Thuê ASIC Engineers

 • ASIC
 • Egypt
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   mido2794
Thuê   mido2794

  mido2794 mido2794

  Egypt $15 USD / giờ
  Civil/Structural Engineer, 2D&3D AutoCAD drawings
  Egypt
  3.5
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  I hold a Bachelor of Engineering (Civil engineering) with more than 3 years of working experience in the field of structural engineering & construction works ✪ Area of Experiences : ✔ Prepare and provide Structural design, calculations & drawings of R.C, Steel and wood structures such as High rise buildings,...
  I hold a Bachelor of Engineering (Civil engineering) with more than 3 years of working experience in the field of structural engineering & construction works ✪ Area of Experiences : ✔ Prepare and provide Structural design, calculations & drawings of R.C, Steel and wood structures such as High rise buildings, residential & commercial timber structures, Tanks, Factories, Halls…etc. ✔ 2D & 3D AutoCAD drawings. ✔Proficient designer of the design & Analysis programs such as: Etabs, SAP2000, Safe, csi column...etc. ✔ Dynamic Structural Analysis For Structures . ✔ Generate good quality structural drawings for the projects . ✔ Using Auto-cad and Structural Analysis Programs such as SAP2000 , Etabs, Csi columns and Safe . ✔ 3D Modeling using Etabs and SAP2000. ✔ 3D Modeling using Revit. ✔ Reports. ✔ Proficient user of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). ít hơn
 • Thuê mido2794

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự