Thuê Project Managers

 • Quản lí dự án
 • Egypt
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê ahmedghorab40
  2.9
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Art studio company is a specialized firm in these services you can see some of our works in the video below. * 3D modeling * * 3D rendering * * Interior and exterior design * * architecture visualization * * Product design and render * Programs: AutoCAD, Revit, chief architect, Lumion 8, Fusion 360, Rhinoceros...
  Art studio company is a specialized firm in these services you can see some of our works in the video below. * 3D modeling * * 3D rendering * * Interior and exterior design * * architecture visualization * * Product design and render * Programs: AutoCAD, Revit, chief architect, Lumion 8, Fusion 360, Rhinoceros 3d, Keyshot, 3d max ít hơn
 • Thuê hegazy
  4.1
  6 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  Raspberry, Beaglebone, Orange Pi, nanopi, LightBlue Bean, Cydia, Jailbroken, Jenkins, iBeacon, Beacone. Bluetooth, Taxi, GPS, DevOps, NDK Android, Bada, Blackberry, Symbian, Drivers, and others.
  Raspberry, Beaglebone, Orange Pi, nanopi, LightBlue Bean, Cydia, Jailbroken, Jenkins, iBeacon, Beacone. Bluetooth, Taxi, GPS, DevOps, NDK Android, Bada, Blackberry, Symbian, Drivers, and others. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự