Thuê Data Entry Clerks

 • Nhập liệu
 • El Salvador
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê majodelgado27
  2.0
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  I'm a helpful Virtual Assistant, organized and really good at time management. I'm here to make your life easy. What do I offer: Email Management. Booking Appointments. Receptionist Duties. Calendar Management. File Management. Database building and update. Research. Personal errands. Hotel and Flight...
  I'm a helpful Virtual Assistant, organized and really good at time management. I'm here to make your life easy. What do I offer: Email Management. Booking Appointments. Receptionist Duties. Calendar Management. File Management. Database building and update. Research. Personal errands. Hotel and Flight Booking. Social Media. Please hire me and let's make great things together. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự