Thuê Kỹ thuật Video Editors

 • Kỹ thuật Video
 • Biên tập
 • Estonia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê dyrjoh
  2.8
  2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I possess a bachelor in architecture and a master in product design. My education has been done abroad in international courses I do therefore have excellent English skills allowing me to provide high quality translations between English and Norwegian. Motion graphics and video editing has been my hobby for the past...
  I possess a bachelor in architecture and a master in product design. My education has been done abroad in international courses I do therefore have excellent English skills allowing me to provide high quality translations between English and Norwegian. Motion graphics and video editing has been my hobby for the past 4 years, and is the kind of work I love doing. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự