Thuê WPF .NET Bất kì công việc gì Lập trình C XML Graphic Designers

 • WPF
 • .NET
 • Bất kì công việc gì
 • Lập trình C
 • XML
 • Thiết kế đồ họa
 • Finland
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê PVoodoo
  1.4
  1 Nhận xét $88 USD mỗi giờ
  Indicators, Strategies & Custom Programming for NinjaTrader. Develop, program and backtest NinjaTrader custom strategies, indicators, bars, optimizer and everything to that. Professional university level software engineer with years of trading experience. Check pvoodoo.com site for additional info and more...
  Indicators, Strategies & Custom Programming for NinjaTrader. Develop, program and backtest NinjaTrader custom strategies, indicators, bars, optimizer and everything to that. Professional university level software engineer with years of trading experience. Check pvoodoo.com site for additional info and more economical projects. Tags: NinjaTrader 7, NinjaScript, C#, NT 7, NT 8, HFT, Investing, robots, futures, forex & stock trading, High Frequency Trading, Machine Learning, NeuralNetworks, AI, deep learning ... FYI: Only accepting trading and NinjaTrader (partner for NinjaTrader) related projects to keep the focus clear. (Although basic info available from EasyLanguage, MT4, ...) ít hơn
 • Thuê Vipunen
  4.7
  11 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  Looking for interesting programming and designing projects. Specialities in mapping and cartography. As a native Finn I'm also able to help you with tasks requiring local knowledge of Finland or Nordic countries in general.
  Looking for interesting programming and designing projects. Specialities in mapping and cartography. As a native Finn I'm also able to help you with tasks requiring local knowledge of Finland or Nordic countries in general. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự