Thuê PHP Developers

 • PHP
 • France
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê romainclerc
  5.8
  16 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  Web Design - Web App - Web development HTML - CSS - e0ecafc6caPHP834c84032b -HTML5 -CSS3 - jQuery - JAVA - MYSQL CMS (Wordpress, Drupal, Magento, Prestashop, OpenCart) Frameworks (CodeIgniter, Cake e0ecafc6caPHP834c84032b, Laravel, MVC
  Web Design - Web App - Web development HTML - CSS - PHP -HTML5 -CSS3 - jQuery - JAVA - MYSQL CMS (Wordpress, Drupal, Magento, Prestashop, OpenCart) Frameworks (CodeIgniter, Cake PHP, Laravel, MVC, FuelPHP, Symfony, Zend...) ID Branding - Visual Identity - Graphic Design - Banner advertising Videography - Videoprodution - Motion design - Video / Film -- Création de votre site internet vitrine, e-commerce, sur mesure, blog... ít hơn
 • Thuê eloujah
  1.2
  1 Nhận xét $12 USD mỗi giờ
  I am a 3D modeler with 7 years experience, I can make 3D rendering, animation, or simply 3D mesh. I use Blender, Sketchup Pro, Photoshop CC (for textures) and for map design, I use World Machine. I am also a website designer, with certificates in e0ecafc6caPHP834c84032b, HTML, CSS, MySQL (database)
  I am a 3D modeler with 7 years experience, I can make 3D rendering, animation, or simply 3D mesh. I use Blender, Sketchup Pro, Photoshop CC (for textures) and for map design, I use World Machine. I am also a website designer, with certificates in PHP, HTML, CSS, MySQL (database) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""