Thuê Python Algorithm Experts

 • Python
 • Thuật toán
 • France
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Alian123soleil
  3.4
  3 đánh giá $60 USD mỗi giờ
  20 years of experience in OpenSource, from Linux to Perl, Apache, Hadoop, PHP, C++ Java High-Availability system Work with various API from Amazon, Ebay, Twitter, Facebook, QuickBooks... (Avoid me for Microsoft tech & design IHM)
  20 years of experience in OpenSource, from Linux to Perl, Apache, Hadoop, PHP, C++ Java High-Availability system Work with various API from Amazon, Ebay, Twitter, Facebook, QuickBooks... (Avoid me for Microsoft tech & design IHM) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự