Thuê Python SQL Developers

 • Python
 • SQL
 • France
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê amayasmessara
  1.4
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name is Amayas and I am currently an "Software Engineer/Python Developer" at CGI. In recent years, I have developed my skills in automation and industrial computing, but also in the automation of tasks in Python and in the creation of desktop applications in (Qt / Java). I am...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name is Amayas and I am currently an "Software Engineer/Python Developer" at CGI. In recent years, I have developed my skills in automation and industrial computing, but also in the automation of tasks in Python and in the creation of desktop applications in (Qt / Java). I am providing the following services : ✔ Python Programming ✔ Selenium Automation ✔ Web Scraping, Data Extraction ✔ Desktop App Development ✔ API Development ✔ Automated Scripts ✔ Big Data / Data Mining ✔ Excel / CSV / XML / JSON ... I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự