Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính PHP Developers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • PHP
 • Georgia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê nadirashvilixvti

  nadirashvilixvti

  Georgia $30 USD / hour
  Top 10 Senior React & Laravel/Vue & Video Streaming Expert
  Georgia
  3.6
  2 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Dear Clients! I am a professional Web Developer with 6+ years of experience. During the years I have focused on building websites and applications (front-end and back-end) using React, Angular, Vue and Laravel frameworks. Especially I have worked for Saas/PWA/SPA apps development, web-services, RESTful-APIs and...
  Dear Clients! I am a professional Web Developer with 6+ years of experience. During the years I have focused on building websites and applications (front-end and back-end) using React, Angular, Vue and Laravel frameworks. Especially I have worked for Saas/PWA/SPA apps development, web-services, RESTful-APIs and responsive UI/UX. I am very familiar with team-working and providing great communication. My results are always high-quality and in-time. Here are my core skill sets: - React/Redux, Angular/AngularJS, Vue/Vuex/Nuxt - PWA (Progressive Web App) - graphQL - Laravel, Joomla, Symfony, Codeigniter/PHP+(XML,PDF,CSV Operation), Express/Node/TypeScript - HTML/CSS/jQuery/Bootstrap, SCSS/LESS - MySQL/MongoDB/Firebase, REST-APIs - Git/Docker/DevOps/AWS - Cloud hosting: AWS, Google Cloud, Azure, Firebase, Heroku, etc. I can work full time for you. My working time is flexible . Thanks for consideration of my profile! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự