Thuê ASIC Field-Programmable Gate Array Experts

 • ASIC
 • FPGA
 • Germany
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   ReconLogic
Thuê   ReconLogic

  ReconLogic ReconLogic

  Germany $18 USD / giờ
  Embedded System Developer
  Germany
  2.9
  3 đánh giá 3 đánh giá $18 USD mỗi giờ
  Professional developer with experience in following: -- MCU & FPGA Firmware Development 1) Arduino, AVR, ARM, TI, STmicro, Raspberry Pi 2) Xilinx SoC - MicroBlaze, ARM cortex-A9, Embedded Linux, Baremetal, BSP, bootloader 3) Xilinx FPGA - ISE, EDK, Vivado, HLS 4) Intel Altera FPGA Development - Cyclone and...
  Professional developer with experience in following: -- MCU & FPGA Firmware Development 1) Arduino, AVR, ARM, TI, STmicro, Raspberry Pi 2) Xilinx SoC - MicroBlaze, ARM cortex-A9, Embedded Linux, Baremetal, BSP, bootloader 3) Xilinx FPGA - ISE, EDK, Vivado, HLS 4) Intel Altera FPGA Development - Cyclone and MAX series, Quartus, Qsys 5) Intel Altera SoC - ARM Cortex-A9, NIOSII, Embedded Linux, Baremetal, BSP, bootloader -- Techonlogy 1) Industrial Automation - Modbus, EtherCAT, Servo Control 2) Machine Learning - Image Processing - Communication - Optimal Control 3) Technical Writing - Word, Latex --Programming Languages 1) C/C++, VHDL, Verilog, SystemVerilog 2) Python, MATLAB, Tcl ít hơn
 • Thuê ReconLogic

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự