Thuê Titanium Phát triển phần mềm WordPress CSS HTML5 Kiến trúc phần mềm Thiết kế đồ họa Photoshop MySQL SEO Data Entry Clerks

 • Titanium
 • Phát triển phần mềm
 • WordPress
 • CSS
 • HTML5
 • Kiến trúc phần mềm
 • Thiết kế đồ họa
 • Photoshop
 • MySQL
 • SEO
 • Nhập liệu
 • Ghana
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   PaaKwesi1
Hire   PaaKwesi1

  PaaKwesi1 PaaKwesi1

  Ghana $15 USD / hour
  Graphic Designer and Typist
  Ghana
  4.1
  2 đánh giá 2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I am Graphic Designer with 7+ years of professional experience, 7+ years Machine Operation experience, 15 years typing experience as well as 5+ years in Online Marketing seeking for a compelling job where my creative skills are challenged. Seeking a job position in the creative team where I can apply my knowledge of...
  I am Graphic Designer with 7+ years of professional experience, 7+ years Machine Operation experience, 15 years typing experience as well as 5+ years in Online Marketing seeking for a compelling job where my creative skills are challenged. Seeking a job position in the creative team where I can apply my knowledge of diverse design skills, Marketing skills, Administrative and communication skills as well. I am also an excellent team player and possess the ability to work in groups to complete a desired task ít hơn
 • Hire PaaKwesi1

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự